Festiwal - regulamin

XII Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej

REGULAMIN


1. Organizator:
Organizatorem XI Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej zwanego dalej Festiwalem, jest II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, zwane dalej Organizatorem.
Współorganizatorami Festiwalu jest  Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.


2. Czas i miejsce
a. Festiwal jest imprezą cykliczną odbywającą się w ramach rocznicowych uroczystości Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości;
b. w roku bieżącym Festiwal odbędzie się 25 października 2018 r.(przesłuchania konkursowe w II LO w Łodzi) i 06 listopada 2018 r. (finał w Łódzkim Pałacu Młodzieży)


3 Cele i zadania
a. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej, jak również ukazujących piękno naszej Ojczyzny, zwyczaje i tradycje;
b. kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży;
c. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji niepodległościowej;
d. poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego w wykonywaniu pieśni narodowych i patriotycznych.

4. Założenia programowe:
a. Część konkursowa Festiwalu zostanie przeprowadzona w czterech kategoriach:
1. soliści –szkoły podstawowe i  gimnazja;
2. soliści – szkoły ponadgimnazjalne;
3. zespoły –szkoły podstawowe  i  gimnazja (maksymalnie 4 osoby)
3. zespoły – szkoły ponadgimnazjalne (maksymalnie 4 osoby)

b. uczestnicy Festiwalu wykonują JEDEN utwór.

c. Repertuar:
1. utwory tradycyjne, historyczne;
2. utwory nowe, w tym również autorskie;
3. utwory znane, z nową, własną interpretacją.


5. Główne kryteria oceny:
a. dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu;
b. wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika;
c. muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja);
d. interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny).

6. Przebieg festiwalu:
a. uczestnicy wykonują jeden wybrany utwór. Całkowity czas występu nie może przekroczyć 5 minut. Obowiązuje wykonanie tekstów z pamięci;
b. przesłuchania festiwalowe są dwuetapowe i publiczne.
I etapeliminacje odbędą się w budynku II LO im. G. Narutowicza w Łodzi, ul. Nowa 11/13 dnia 25 października 2018 r. Podczas eliminacji zostaną wyłonieni finaliści, którzy przejdą do etapu II. 
II etap - Przesłuchania konkursowe zespołów i solistów wyłonionych w I etapie odbędą się podczas XII Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się  6 listopada 2018 r. 
w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi ul. Wyszyńskiego 86.
7. Jury:
Wykonawców będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi.

8. Postanowienia końcowe:
a. organizator Festiwalu zapewnia nagłośnienie;
b. zgłoszenie należy przesłać do 23 października 2018 r. pocztą, pocztą e-mail lub osobiście do II LO, ul. Nowa 11/13 (załącznik nr. 1);
c. uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

Instrukcja projektu
1.    Każdy solista bądź zespół wybiera jedną polską pieśń patriotyczną;
2.    Przygotowuje wykonanie wybranej pieśni ( podkład instrumentalny, podkład muzyczny na nośniku CD);
3.    Dla zwycięzców przewidziano nagrody.


E-mail: lo2@szkoly.lodz.pl (w temacie maila: XII Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej – zgłoszenie)

Telefony: 
502-113-779- mgr Antoni Markiewicz – koordynator festiwalu
42 674 19 99- II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Nowa11/13 90-031 Łódź

Obsługiwane przez usługę Blogger.